Bežný aromatizovaný vosk

V tomto prípade ide o veľmi podobné orgonity ako sú z včelieho vosku. Tu sa dá navyše dodatočne aromatizovať parafín z ktorého je vytvorený orgonit a dá sa vybrať farebnosť požadovaného orgonitu. Čo sa týka funkčnosti opäť treba mať na zreteli predovšetkým vhodnú konštrukciu orgonitu.

 

Tieto orgonity momentálne z časových dôvodov nerobíme. Na konkrétnu požiadavku klienta ho ale vieme vyrobiť. Dodacia doba je individuálna.