Osobné talizmany

 

Špeciálna ponuka 

Šperk-talizman skonštruovaný striktne "na mieru" konkrétnemu klientovi a vyrobený ručne zlatníckou technológiou plniaci úlohu osobného talizmanu  -  cena iba po osobnom dohovore.

 

Ide o veľmi špeciálny a osobný predmet, ktorý sa konštruuje na prianie zákazníka s dôrazom na astrologické a numerologické aspekty, tarotový a runový výklad a pri konštrukcii s prihliadnutím na lunárne fázy, planetárne hodiny a ďalšie aspekty.

 

Pri objednávke takéhoto talizmanu je potrebné osobné stretnutie a dohodnutie všetkých podrobností. Výroba sa riadi individuálnymi dohodami a pravidlami. Pri výrobe sú použité materiály špičkovej kvality a pracuje sa predovšetkým s drahými kovmi ako aj drahými kameňmi. Čas výroby nie je možné odhadnúť bez osobného stretnutia, objasnenia situácie a vytvorenia predbežného plánu výroby. 

Takýto osobný talizman sa stáva veľmi silným a osobným predmetom svojho majiteľa, majúcim naozaj veľkú moc.

Pri výrobe môžu ale nemusia byť  vytvorené súčasti talizmanu zo Živitu, resp. môže ale nemusí byť do talizmanu zakomponovaný špeciálne vytvorený Živit.  Všetko vyplynie z prvotného pohovoru a potrebnej analýzy situácie. 

Talizman môže mať podobu prívesku na retiazku (medailón, ale aj úplne netypický tvar prívesku) prípadne náhrdelník, ďalej môže mať podobu náramku alebo prsteňa. Vzhľadom na veľmi špeciálny prístup k výrobe ako aj použitie iba najkvalitnejších materiálov, treba počítať s vyššou koncovou cenou, ktorá sa však dá určíť až po klientovej predstave ale najmä po podrobnej analýze klienta a jeho problému.

 

Každý takýto talizman je originál a je zároveň umeleckým dielom jediným na svete. Nikdy nevyrábame dva rovnaké talizmany tak ako ani dvaja ľudia nikdy nie sú rovnakí nech sú akokoľvek podobní.

 

Nezaooberáme sa výrobou talizmanov, ktoré by mohli akýmkoľvek prostriedkom spôsobiť ujmu majiteľovi alebo tretej osobe!

Nevylučuje to však výrobu ochranných talizmanov

Fotografie hotových talizmanov si môžete pozrieť v jednotlivých galériách talizmanov (vľavo v menu), ktoré budeme priebežne dopĺňať.