O nás

Výroba naozaj správne fungujúcich orgonitov - živitov je pre nas veľmi dôležitá. Už niekoľkokrát som spomínal na našich stránkach, že základom dobre fungujúceho orgonitu - živitu je jeho správna konštrukcia. Nie je umením vziať hrsť kovových pilín, vhodiť do nich kúsok kryštáľu a zaliať to celé živicou alebo voskom. Orgonit - živit už svojim zameraním nemôže ublížiť živému organizmu. To ale neznamená, že keď nemôže ublížiť tak aj účinne pracuje. Pri výrobe je veľmi dôležité správne duševné rozpoloženie a naladenie sa na konečný výsledok. Okrem toho každý orgonit - živit, ktorý vyrábame je skonštruovaný a ladený na konkrétny účel. Veľmi dôležitý je aj tvar konkrétneho orgonitu - živitu, ktorý je zároveň tvarovým žiaričom a materiál z ktorého je vyrobený. Všetky predmety okolo nás sú tvarové žiariče a ovplyvňujú tok energie v našom okolí. Nie je napríklad celkom pravda, že pyramídy sú ideálne ako tvarové žiariče na ľahkovážne a bez rozmyslu odlievané orgonity. Pyramída sama o sebe je veľmi silný tvarový žiarič, ale to už dnes akceptujú asi všetci. Ale vyžarovanie orgonitu v tvare pyramídy je napríklad veľmi späté so správnym nasmerovaním pyramídy a možno na prekvapenie mnohých, akonáhle je postavenie pyramídy nekorektné čo len o pol centimetra, radikálne sa znižuje aj žiarenie alebo vlastnosti samotného sebelepšieho orgonitu. Silné vyžarovanie tvarového žiariča - pyramídy dokáže odrušiť alebo úplne zoslabiť žiarenie orgonitu. Ľudia sa často zahrávajú s tvarovými žiaričmi bez toho aby rozumeli čo len trochu tejto problematike a potom sa sťažujú na zdravotné problémy, medziľudské či partnerské problémy a mnohé iné. Starí majstri v rôznych odvetviach videli a cítili prúdy a toky energii a preto dokázali pracovať a tvoriť v harmónii s okolitým svetom. Pretechnizovaná spoločnosť 21. storočia spôsobila, že v ľuďoch úplne zakrneli schopnosti a vnímania našich predkov. Potom sa čudujeme, prečo má toľko ľudí veľké problémy a prečo majú celé spoločnosti obrovské problémy. Mnohí sa často zbrklo vrhajú do vecí, ktorým vôbec nerozumejú a necítia energiu vo svojom okolí, ani to ako s ňou nešetrne zaobchádzajú a snažia sa ju znásilňovať vo svoj prospech. Uvedomme si, že veľmi často si len sami môžeme za všetko to čo nás trápi. Skúsme trošku precitnúť a začať vnímať svoje okolie a to čo nás obklopuje. Preto majú naše orgonity - živity harmonické tvary, ktoré sme vybrali po  predchádzajúcom premeriavaní. Odozvy našich klientov nám dávajú za pravdu a utvrdzujú nás, že orgonity - živity, ktoré s láskou vyrábame a po výrobe ešte navyše premeriavame či skutočne spĺňajú deklarované parametre sú plne a správne funkčné a pomôžu novému majiteľovi zharmonizovať priestor v ktorom budú umiestnené. Každý kus je originál. Je ručne konštruovaný odlievaný, obrusovaný a leštený, či inak povrchovo upravovaný, tak aby okrem svojej funkčnej stránky plnil úlohu aj estetického doplnku v priestore v ktorom bude umiestnený. Naše orgonity - živity sú unikátne aj tým, že veľmi často do nich pridávame okrem horského kryštáľu, ktorý je nepostrádateľný, aj zmes polodrahokamov, prípadne jeden konkrétny kameň, ktorý dodáva orgonitom - živitom ďalší rozmer a zvyšuje kvalitu jeho vyžarovania. Nehovoriac o tom, že dokážeme vytvoriť pre konkrétneho klienta na mieru odliaty kus tak, aby plnil aj ďalšie úlohy okrem primárneho účelu harmonizéra a transformátora pozitívnej energie.

Prajem vám aby ste si vybrali pocitovo typ orgonitu - živitu, ktorý vás najviac osloví, aby vám spoľahlivo splnil úlohu, ktorú od neho očakávate a priniesol vám na dlho radosť a potešenie.