Ďalší dôkaz účinku a sily našich Živitov

 

Milí priatelia,

o tom, že naše Živity - harmonizéry na našich klientov (majiteľov Živitov) pôsobia veľmi účinne a pomáhajú v mnohých dôležitých životných situáciách, netreba nikoho presviedčať. Sami najlepšie vedia, ako im náš Živit pomohol, či už so zlepšením zdravotného stavu, odobratím bolesti pri rôznych nehodách, vyliečením mnohých zdravotných problémov, či z harmonizáciou priestoru, dobrým spánkom, ochranou pred negatívnymi energiami, ochranou pred nežiaducim resp. škodlivým žiarením z rôznych patogénnych zón, ochranou pred elektrosmogom a pod. Okrem iného mnohým Živit pomohol sa aj vedome napojiť na anjelské a vyššie duchovné energie duchovných majstrov a učiteľov. Napriek tomu je určite dobré, ak aj z iných zdrojov je reálne potvrdený účinok našich unikátnych harmonizérov. Táto informácia je však prevažne určená našim budúcim klientom. Živity podrobujeme priebežne meraniu pomocou Bovisovej stupnice a rádiostezickej metódy. Okrem toho sa premeriavajú virguľou a ďalej nezávislými dobrovoľnými testovacími osobami. Teraz sme však pre vás pripravili aj ďalšie meranie pomocou špeciálneho prístroja vyvinutého ruskou akadémiou vied. Prístroj je určený na meranie a diagnostiku aury. Merania boli uskutočnené na dobrovoľníkoch. Ako prvé sa vždy urobilo vstupné kontrolné meranie a následne meranie po aplikácii Živitu na telo. Výsledky meraní sú viac ako zaujímavé a reálne dokazujú veľmi silné blahodárne pôsobenie našich Živitov na ľudský organizmus.

 

         

Žena vek 69                                tá istá klientka po                       ....po 35 minútovej aplikácii

kontrolné prvé meranie                10 minútovej aplikácii                  liečiteľského harmonizéra LTČ 

                                                 liečiteľského harmonizéra LTČ       priložené na 1. čakru (koreňovú)

 

(všimnite si pri druhom a treťom obrázku výrazné výbežky energie v problémových oblastiach,

s ktorými harmonizér aktívne pracoval a ich reálne liečil). Na treťom snímku je oproti prvému viditeľný

výrazný nárast celistvosti a mohutnosti aury klientky.

 

Ďalším klientom je muž vo veku 43 rokov. Tu sme sa dohodli na viacerých meraniach s rôznymi harmonizérmi a dokonca aj s jedným talizmanom, aby bolo dokázateľne preukázané, že aj naše talizmany reálne a veľmi aktívne pracujú so svojim majiteľom a teda nie sú to "iba" atraktívne šperky, ale skutočné talizmany, ktoré výrazne dokážu ovplyvniť život svojho majiteľa.

Krátke časy priloženia Živitov na telo boli zámerne použité, aby bolo vidieť okamžitý nástup účinku.

 

                                      

muž 43 rokov                        po 10 minútovej aplikácii                 po 5 minútovej aplikácii           

kontrolné prvé meranie        LTČ - 02 na mieru                           špeciálneho liečiteľského         

                                               (priložené na 4. čakru - srdcovú)      harmonizéra (priložené na     

                                                                                                      3. čakru - solar plexus)           

                                                                                                                                                   

 

                         
po 5 minútovej aplikácii             po 5 minútovej aplikácii            po 35 minútovej aplikácii

špeciálneho harmonizéra           talizmanu vyrábaného na mieru  špeciálneho liečiteľského

na navodenie hlbokej                   pre klienta (položené na              harmonizéra na mieru
meditáciea a                                4. čakre - srdcovej)                    (priložený na 3. čakru - solar plexus) 

astrálneho cestovania

(priložené na 6. a 7. čakru)

 

Všimnite si na jednotlivých obrázkoch nárast energie v rôznych úrovniach aury podľa toho, aký Živit - harmonizér, prípadne talizman sa použil pri meraní. Napríklad harmonizér vytvorený na navodenie hlbokej meditácie a astrálneho cestovania, ako vidno už v prvých minútach po priložení výrazne aktivoval 6. a 7 čakru čiže tretie oko - vnútorný zrak a korunnú - duchovnú čakru. LTČ - 02 na mieru okamžite po priložení na 4. čakru - srdcovú aktivoval celý energetický systém, čo je vidno na postupnom zväčšovaní sa celej aury s výrazným zväčšením v miestach, ktoré boli oslabené resp potrebovali zharmonizovať. Talizman podobne začal ihneď pracovať s celým energetickým systémom na všetkých úrovniach, no predovšetkým opäť výrazne aktivizoval 6. a 7. čakru. Mohutný nárast a kvalita aury, ktorá sa prezentuje na poslednom obrázku, teda po 35 minútach priloženého Živitu, je naozaj viditeľným a jasným dôkazom, ako pracujú naše harmonizéry.