Naše Živity nie sú bežné orgonity.

 

S orgonitmi majú spoločný akurát systém transformácie energií a to, že všetky funkcie, ktoré by bežný orgonit (ak je správne skonštruovaný) mal plniť (transformácia škodlivých energií, harmonizácia prostredia, blahodárny účinok na živé tvory a pod.) sú v podstate najzakladnejšou funkciou našich Živitov. Fungovanie a účinok našich Živitov však niekoľkonásobne prevyšuje možnosti orgonitov, bežne dostupných na trhu. Svedčí o tom aj úctyhodná energetická vibračná hodnota našich Živitov, ktorá sa pohybuje na úrovni 24 až 28.000 Bovisových jednotiek!!!!*(pozri nižšie - "Štipka histórie"). A to hovoríme o všeobecných Živitoch. Tie ktoré vyrábame "na mieru" pre konkrétneho klienta, majú ešte oveľa širší rozsah. Už sme vyrábali aj Živity, ktoré mali viac ako 80.000 Bovisových jednotiek. Na porovnanie - správne vytvorené bežné orgonity dosahujú maximálne 8 - 10.000 Bovisových jednotiek, často však aj o veľa menej a väčšinou fungujú iba obmedzený čas.

Treba si však uvedomiť, že nie je až natoľko podstatné či majú orgonioty resp. naše Živity 30.000 - 50.000 alebo 100.000 Bovisových jednotiek, pretože všetky hodnoty nad 20.000 sa označujú ako veľmi vysoká duchovná energia a pre bežného človeka je takáto hodnota normálnym spôsobom nedosiahnuteľná resp. nezachytiteľná. Naše Živity však majú jedinečnú schopnosť prispôsobiť sa svojmu majiteľovi a dočasne znížiť svoje vibrácie tak aby ich mohol zachytiť a aby ho začali ťahať (čiže pracovať s ním) na vyššiu úroveň. Výška vibrácii nad 20.000 Bovisov u našich Živitov súvisí s ďalšími funkciami a ďalšími rozmermi s ktorými pracujú.       

 

Naše Živity majú životnosť a účinnosť obmedzenú iba mechanickým poškodením - rozbitím!!!   

Ak sa však o neho budete dobre starať, vydrží vám prakticky na stálo

a po celý čas bude plne funkčný!!!

 

 

Ako pôsobí orgonit – ŽIVIT na svoje okolie

 

  

1. Absorbuje – pohlcuje zo svojho okolia mŕtvu - negatívnu energiu, ktorú premieňa – transformuje na živú - pozitívnu, a tú vyžaruje do svojho okolia čím harmonizuje atmosféru vo svojom okolí a veľmi harmonizačne pôsobí na ľudí a zvieratá.

 

2. Transformuje a neutralizuje negatívny vplyv elektromagnetického žiarenia (elektrospotrebiče, vysielače, trafostanice, wifi a pod.), geopatogénnych a iných patogénnych zón na živý organizmus. Doporučujeme umiestniť jeden z našich Živitov -  pologuľu do auta (napr. na palubovku), kde pracuje veľmi dobre a dokáže na najnižšiu možnú mieru eliminovať rôzne zóny cez ktoré auto prechádza a navyše veľmi pozitívne stimuluje a harmonizuje vodiča počas jazdy! Máme množstvo veľmi spokojných vodičov.

 

3. Podporuje a zlepšuje rast a plodnosť rastlín a zvyšuje ich odolnosť pred parazitmi a škodcami.

 

4.  Naše Živity intenzívne harmonizujú svoje okolie ale rovnako aj svojho majiteľa a ľudi vo svojom dosahu. Vďaka veľmi vysokým vibráciám, ktoré dosahujú až 28.000 Bovisových jednotiek, postupne vyčistia a vyladia energetické dráhy svojho majiteľa na vnímanie vysokých duchovných energii čím mu sprostredkujú kontakt s "Božskými" sférami čiže napríklad aj s anjelom strážcom.

 

5. Naše Živity dokážu okrem už spomenutých základných funkcii: vylaďovať, liečiť, inšpirovať, podporovať sústredenie a učenie, pomôžu riešiť medziľudské vzťahy, partnerské problémy, pracovné problémy, firemné problémy, dokážu ochraňovať a ešte o veľa viac. Dokážu to vďaka tomu, že vždy prečistia svojho majiteľa, prípadne priestor v ktorom sa nachádzajú a následne zvyšujú vibračné hodnoty ľudí a priestoru, čiže preduchovňujú svojimi vysokými vibráciami ľudí a svoje okolie. Preto sa výsledok dostaví pomerne rýchlo. Hrubé - nízke vibrácie sa prečistia a zvýši sa ich úroveň, čiže inými slovami Živity sa napoja na duchovné anjelske energie, ktoré pomáhajú riešiť každú situáciu na inej úrovni.   

 

 

To všetko preto, lebo naše Živity konštruujeme a ladíme s láskou a duchovnou pomocou väčšinou pre konkrétneho klienta a konkrétny problém.

 

 

Prečo orgonit – ŽIVIT?

Názov orgonit je odvodený od názvu orgónovej energie, s ktorou orgonit pracuje. Názov tejto energie je však v každej kultúre iný.  Azijské krajiny ju poznajú pod názvom “čchi" alebo "ki”, v Indii ju poznajú pod názvom “prána” a tak by sme mohli pokračovať ďalej.  Ale aj staré slovanské národy poznali veľmi dobre túto energiu a dokonca máme aj slovanskú Bohyňu – ŽIVU, ktorá svoju životodárnu silu “živu” vlieva do celej prírody. Najviac je ju cítiť vždy na jar, keď začne všetko rašiť a pučať, keď sa celá príroda prebúdza zo zimného spánku. Preto sme sa rozhodli, že naše harmonizéry, ktoré vyrábame na Slovensku, sa budú jasne a výstižne volať  “orgonit – ŽIVIT”. Tým sa zároveň energeticky napájajú na naše pôvodné korene a využívajú silu Bohyne Živy. Načo používať zbytočne cudzie názvy tam, kde to nie je potrebné. Náš krásny materinský jazyk je už aj tak v posledných rokoch dosť prznený rôznymi cudzojazyčnými výrazmi. Naše Živity sú preto iné než bežné orgonity. Sú precízne konštruované s konkrétnym zámerom a pracujú s prastarými silami a energiami, ktoré poznali už naši dávni predkovia.

 

Ako to celé vlastne funguje?

Organická živica priťahuje resp. pohlcuje z okolia škodlivú energiu a pre živý organizmus negatívne žiarenia (DOR-pozri štipku histórie). Kovové fragmenty - piliny obsiahnuté v orgonite začnú na molekulárnej úrovni rozbíjať a odrážať medzi sebou túto škodlivú energiu, čím vzniká zrýchľujúci sa pohyb energie a prichádza aj k zmene jej polarity. Tým sa táto pre živý organizmus škodlivá energia pretransformuje na životodárnu (POR-pozri štipku histórie) a vyžiari sa do priestoru.  Kryštáľ, ktorý sa nachádza vo vnútri orgonitu, je nosičom prírodnej, čistej, harmonickej energie - informácie a celý ten očistný proces urýchľuje a usmerňuje. Tlak živice na kryštáľ zároveň vytvára piezoelektrický efekt, čím sa mení už spomínaná polarita molekúl energie. Keďže tento proces je nepretržitý, orgonit sa neustále sám očisťuje.

 

Štipka histórie

Prvý, kto túto energiu pomenoval – orgon, bol Dr. Wilhelm Reich, rakúsky psychiater a vedec v rokoch 1930 – 1940. Preukázal existenciu tejto energie a dokázal ju merať. Zistil, že existuje takzvaný mŕtvy orgon /DOR/ spôsobený elektromagnetickým žiarením a geopatogénnymi zónami a pozitívny životodarný orgon /POR/, ktorý ma schopnosť liečiť. Na základe svojich poznatkov skonštruoval tzv. orgonové akumulátory, ktorými úspešne liečil pacientov z rôznych ochorení, aj z niektorých druhov rakoviny. Neskôr sa meraním zistilo, že keď sa nachádza orgonit v prítomnosti zdroja DOR, nepretržite transformuje negatívne DOR v pozitívne POR.

 

Bovisov biometer je merací prostriedok, ktorý vynašiel francúzsky fyzik A. Bovis (1871 - 1947), ktorý slúží na rádiostézické určene bioenergetickej vibračnej kvality miesta, osoby alebo veci. V jeho práci neskôr pokračoval inžinier Simenoton, ktorý upravil Bovisov biometer tak, aby sa pomocou rádiostézického kyvadla dala merať intenzita žiarenia resp. bioenergie v konkrétnom mieste. Stupnica bola odvodená od vlnovej dĺžky elektromagnetického vlnenia. Zaužíval sa tak pojem Bovisovej jednotky, zodpovedajúci vlnovej dĺžke jednej tisíciny nanometra (celá stupnica - pozri LTČ - 01 - vľavo).