Vysoké vibrácie našich orgonitov - Živitov

25.09.2011 23:02

 

05.12.2010

Už pred časom sme rôznymi meraniami zistili, že je veľký rozdiel medzi jednotlivými orgonitmi, ktoré sa nachádzajú na trhu. Niektoré orgonity nefungujú vôbec a niektoré iba veľmi slabo. Nájdu sa však aj veľmi dobre urobené orgonity, ktoré svojmu majiteľovi sprostredkujú aj vysoké vibrácie. Niektorí výrobcovia vyrábajú orgonity, ktoré plnia úlohu maximálne estetického bytového doplnku, no v skutočnosti nefungujú. Správna výroba orgonitov je dosť zložitý dá sa povedať až alchymický proces. Nechcem tvrdiť, že orgonity vyrábané doma a možno doslova na kolene sú nefunkčné. Kvalita orgonitu práve nijako nesúvisí s tým, kde ho človek vyrába, ale predovšetkým s akým vedomím, naladením a zámerom mu vzniká pod rukami. Ľahko sa stane, že jednotlivec, ktorý vyrába orgonity s láskou a presvedčením, aj keď možno "na kolene" vytvorí orgonity úžasných vibračných hodnôt a výrobca, ktorý chrlí orgonity ako na páse a vyrába ich len pre finančný zisk, vyrába nefunkčné doplnky, ktoré nikomu nepomôžu. Výroba orgonitu je okrem už spomínaného alchymického procesu najmä spirituálna záležitosť. Na anjelsko - Mikulášskej výstave, ktorá sa konala od 3. - 5.12. 2010 v Bratislavskom Istropolise sme sa dohodli  na nezávislom premeriavaní našich orgonitov. Bioenergetická - vibračná hodnota orgonitov je veľmi dôležitá, pretože je potrebné aby orgonit svojho majiteľa nie len očisťoval a chránil pred negatívnym okolitým žiarením, ale zároveň mu umožnil duchovný postup tým, že mu sprostredkuje vysoké duchovné vibrácie, ktoré dokáže napojiť na hmotnú úroveň. Naše orgonity - Živity zvládli túto skúšku na jednotku, pretože priemerná vibračná hodnota našich Živitov meraná Bovisovou metódou bola od 19.500 do 22.500 jednotiek pri našom unikátnom liečiteľskom čakrovom Živite - LTČ - 01. Tieto vynikajúce hodnoty svedčia o obrovskom účinku našich orgonitov - Živitov. Tento test nebol vopred pripravovaný ani dohodnutý, čoho svedkami bolo viacero návštevníkov, ktorí sa ho zúčastnili. Sme veľmi radi, že nám aj toto ďalšie nezávislé premeranie dokázalo, že naše Živity sú výnimočné a vyrábané pre vás s láskou a nezištnou túžbou pomôcť každému, koho oslovia. 

 

25.09.2011

Dnes sme už zasa o kus ďalej a okrem toho, že vibračné hodnoty našich Živitov sú ešte o veľký kus vyššie (posledné merania nášho najnovšieho liečiteľského harmonizéra LTČ - 03 namerali, že vibruje na úrovni až 28.000 Bovisových jednotiek). Vyrobili sme však už aj jednotlivé kusy, ktoré majú ešte podstatne vyššiu vibračnú hodnotu. Toto ale nie je až tak podstatné, pretože všetky vibrácie nad 19.000 Bovisových jednotiek sú už veľmi vysoké spirituálne hodnoty, ktoré bežný človek a dokonca ani duchovne vyspelý jedinec nedokáže sám bez použitia určitých prostriedkov resp. špeciálnych meditačných techník dosiahnuť.  Dôležitá je však iná informácia. Naše Živity sú unikátne v tom, že sa dokážu prispôsobiť vibračnej hodnote svojho majiteľa a aj keď má napríklad náš LTČ - 02 štandardne vibračnú hodnotu 26.000 Bovisových jednotiek, dokáže klesnúť napríklad na 18.000 aby ho dokázal jeho majiteľ vôbec vnímať - zachytiť!!! Následne začína so svojim majiteľom postupne pracovať a akonáhle ho očistí a pozdvihne jeho vibračnú hodnotu na určitú úroveň, sám sa posunie vyššie napríklad o ďalších 1.000 jednotiek a opäť tak stimuluje svojho majiteľa a ťahá ho na vyšiu úroveň! Tento postup sa opakuje a ak aj Živit dosiahne svoju pôvodnú vibračnú úroveň "ťahá " ďalej svojho majiteľa na vyšie úrovne pretože už úroveň 26.000 Bovisových jednotiek je naozaj veľmi, veľmi vysoká. Používateľovi Živitu sa tak postupne zjemňuje a zvyšuje vibračná hodnota, následkom čoho dokáže inak vnímať svoje okolie, inak chápať súvislosti a zmení sa mu aj celkový pohľad na svet, vesmír a duchovno, zmení sa mu hodnotový rebríček, celkovo sa začne preduchovňovať a zároveň začne vnímať, že existujú aj iné roviny bytia a iné napr. transempirické bytosti! Veľmi často sa stáva, že takýto človek nadviaže vedomú komunikáciu so svojim anjelom strážcom a svojim duchovným učiteľom a s ich pomocou sa ďalej zdokonaľuje. Rovnako je mimoriadne zaujímavé a únikátne, že naše Živity pracujú často vo viacerých rovinách (dimenziách), tj. na viacerých úrovniach a často tak dokážu ovplyvňovať naozaj do hĺbky svoje okolie a svojho majiteľa.

Prajem vám aby naše Živity obohatili váš život a priniesli doň harmóniu, zdravie, lásku, duševnú pohodu, pokoru, poznanie a duchovné napredovanie.