Liečitelia so srdcom na dlani

20.01.2011 23:52

Mili priatelia, pre vas, ktori ste sa možno nedostali k minuloročnému júlovému číslu časopisu VITALITA, vám prinášame rozhovor s Dr. Mikolaiovou a Dr. Máčovským našimi vynikajúcimi liečiteľmi z ambulancie VINCENTINA. Tých, ktorí toto číslo majú určite poteší prečítanie si tohto rozhovoru v pôvodnej neskrátenej podobe. Rozhovor prinášame ako pripomienku k 21. výročiu vzniku Ambulancie VINCENTINA dňa 21.1.1990

 

 

Liečitelia so srdcom na dlani

autor: Martin Kocian  foto: autor

 

Pred šestnástimi rokmi som sa prvýkrát stretol a zoznámil s Dr. Inou Mikolaiovou a Dr. Vincentom Máčovským, ktorí už vtedy začínali byť známi ako šikovní liečitelia a ľudia ich spoznávali pod spoločným názvom ich ambulancie VINCENTINA. V roku 1994 „ťahali“ už svoju štvrtú úspešnú sezónu. Ja som sa k nim dostal v podstate náhodou ako ešte pomerne veľké „ucho“ s chaosom v hlave, ktorý som sa snažil upratať. Od malička ma fascinovala astronómia, sci-fi a paranormálne aktivity, pravdaže alternatívnu medicínu nevynímajúc, no a v oboch liečiteľoch som našiel spriaznené duše, napriek tomu, že obaja boli odchovaní na exaktnej vede a stáli oboma nohami na zemi, čo sa mne nie vždy darilo. Vo veľmi krátkej dobe vznikol medzi nami silný vzťah a ja som veľmi hrdý na to, že obaja sú stále mojimi dobrými priateľmi. Tento rok už ambulancia VINCENTINA ukončila úspešne svoju dvadsiatu sezónu a za ten čas prešlo rukami liečiteľov vyše 26 tisíc pacientov, čo považujem za úctihodné číslo. Úspešnosť vyliečenia sa pritom pohybuje okolo 85-90%. No a keďže vždy v lete majú liečitelia prestávku na oddych a ďalšiu sezónu začínajú až v septembri, vznikol vhodný priestor na tento rozhovor a ja som veľmi rád, že môžem aj vám predstaviť Dr.Inu Mikolaiovú a Dr. Vincenta Máčovského alebo v skratke VINCENTINU.

 

Vitalita: VINCENTINA je dnes už pojem. Vráťme sa však trošku na začiatok vašej kariéry liečiteľov, takže ako to vlastne celé začalo a kde bol ten prvotný impulz pomáhať ostatným?

Dr.Máčovský: Prvé začiatky našho záujmu o alternatívne smery medicíny, resp. o všetko paranormálne, tajomné či zatracované ako „pavedy“,  siahajú až do našich študentských čias na Filozofickej fakulte. na ktorej sme obaja s odstupom desiatich rokov študovali. Neskôr, keď sme sa spoznali, to bol práve tento spoločný záujem, ktorý nás spojil aj keď Dr.Ina ako vyštudovaný klinický psychológ bola neporovnateľne skeptickejšia. Napriek tomu sa mi ju podarilo v roku 1988 prehovoriť na stretnutie s mojím takpovediac „učiteľom“ Doc. Ferdinandom Gašpierikom, s ktorým sme dlho debatovali o alternatívnej medicíne. Zároveň nám predviedol diagnostiku pomocou virgúľ. Toto stretnutie inšpirovalo Dr.Inu k podrobnejšiemu štúdiu danej problematiky, aby mohla lepšie oponovať Doc.Gašpierikovi pri najbližšej návšteve a vyvrátiť mu jeho názory. Opak bol však pravdou a spoločne sme si len potvrdili, čo sme sa na našej návšteve dozvedeli. No a to bol spúšťací moment, keď sme si chceli začať overovať prakticky naše poznatky. Keďže po zmenách v roku 1990 navyše zanikli naše pracovné pôsobiská a my sme odrazu mali voľné ruky, rozhodli sme sa začať naplno venovať pokusom a overovaniu našich zistení. Požiadali sme nášho kamaráta prof.MUDr.Františka Makaia DrSc. z ortopedickej kliniky, aby sme mohli bezplatne počas štyroch mesiacov na jeho klinike viesť pomocný diagnostický výskum, prípadne zmierňovať akútne bolesti  pooperačných stavov pod lekárskym dozorom a pod. Porovnávali sme nezávisle „našu alternatívnu“ a lekársku diagnostiku a dospeli sme k veľmi zaujímavému poznatku. Naša úspešnosť bola vyše 90%. Na záver nášho pôsobenia sme na žiadosť šéfa kliniky usporiadali pre lekársky personál prednášku aj s praktickými ukážkami, ktorá sa stretla s obrovským úspechom. Tým sa vlastne začala naša súkromná prax, kde sme sa spočiatku zameriavali výlučne na pomocnú diagnostiku.

 

Vitalita: Takže ste zúročili svoju štvormesačnú prax ako aj nazbierané vedomosti, otvorili si ambulanciu a stali ste sa liečiteľmi. Mali ste zo začiatku aj trému?

Dr.Mikolaiová: Áno, rozhodli sme sa otvoriť si súkromnú ambulanciu, ale predovšetkým sme sa neustále vzdelávali. Absolvovali sme množstvo rôznych kurzov, prečítali kvantá kníh a najmä trénovali a trénovali, aby sme získali určitú prax, keďže sme sa rozhodli venovať tak zložitej a závažnej práci. Študovali sme tak intenzívne a poctivo asi ako počas vysokej školy. No a čo sa týka trémy, pravdaže sme ju mali ale snažili sme sa ju poctivou prácou a prístupom k pacientom zmierniť, až jedného dňa na ňu akosi nezostával čas, pretože naša klientela sa začala veľmi úspešne rozrastať, čo svedčí aj o našej úspešnosti a spokojnosti pacientov.

 

Vitalita: Priblížte trochu svoju prácu našim čitateľom. Ako k vám klient nájde cestu a ako to vyzerá, keď k vám príde po prvý krát.

Dr.Máčovský: Naša práca sa počas dvadsiatich rokov praxe zdokonalila, ale neveľmi zmenila. Počas celej doby sme nepotrebovali využiť nejakú mediálnu reklamu. Jednoducho povedané, „šuškandou“, čiže doporučením už existujúcich klientov, sa začali hlásiť noví klienti. Dnes už máme pacientov doslova z celého sveta. Takže pacient sa musí vždy telefonicky ohlásiť, aby si dohodol  termín návštevy. Zo začiatku to nebol problém, teraz už máme dosť dlhé čakacie doby, pretože take množstvo pacientov sa už fyzicky nedá zvládnuť. No a pravdaže v našej práci vždy hrala prím kvalita nad kvantitou, takže pokiaľ nejde naozaj o akútny problém, musí pacient väčšinou počkať často aj mesiac, kým dostane termín. Po príchode pacienta uvítame a usadíme.  Dr.Ina zároveň pacientovi založí kartotečnú kartu, ktorú pri ďalšej návšteve pacienta používame k nahliadnutiu podobne ako obvodný lekár aby mal prehľad o pacientových problémoch a výsledkoch liečenia. Potom robí diagnostiku Dr.Ina alebo ja. Ja pracujem so špirálou v tvare omega a Dr.Ina pracuje s virguľou. Tu musím podotknúť, že ide o diagnostiku, ktorou si pacienta v podstate prečítame a diagnostikujeme problémové miesta. Keď si ujasníme v spolupráci s pacientom, kde je problém, Dr. Ina očistí pacientovu auru od „chorej energie“, ktorá je ako nános špiny na fyzickom tele, pomocou nástroja, ktorý sa mi podarilo vyrobiť. Je to v podstate modifikovaný nílsky kríž a osvedčil sa nám najlepšie. Následne sa do práce pustím ja a aplikujem na pacientovi techniky prastarej čínskej a indickej manupresúry, (čo je iba presnejší názov akupresúry) na posilnenie a povzbudenie energetických rezerv pacienta. Manupresúra je veľmi citlivá záležitosť, takže bez hlbokých znalostí a praxe sa do nej neodporúča púšťať. No a nakoniec dobijeme pacienta novou čistou – liečivou energiou. Ide v podstate o krátku meditáciu, keď pomocou príjemnej relaxačnej hudby pôsobíme na pacienta novou bioenergiou. Tá pravdaže nie je naša, to by sme veľmi rýchlo skončili. My sme iba prostredníci a do pacienta iba preteká prostredníctvom nás.

 

Vitalita: To znie veľmi zaujímavo. Ako sa však na vaše liečenie pozerá klasická medicína? Spolupracujete s lekármi, prípadne, je reálne odmerať túto bioenergiu, o ktorej hovoríme?

Dr.Mikolaiová: Ako prvé treba povedať, že naše liečenie v žiadnom prípade nesupluje klasickú medicínu. V žiadnom prípade nechceme a ani nemôžeme bojovať s lekármi. Toto je veľmi často veľký omyl mnohých, ako pacientov tak aj lekárov. Ideálna predstava je vzájomná spolupráca s klasickou medicínou, pretože tam, kde sa už oni dostávajú na hranicu exaktnej vedy, vieme na pacienta zasa pôsobiť my a pomôcť mu prekonať buď stavy po ošetrení alebo naštartovať samoliečiaci proces, ktorý je v každom z nás, iba ho veľmi málo využívame. Žiaľ mnohí lekári sa cítia ukrivdení a zatracujú nás aj v prípadoch, že majú chronicky chorých pacientov, ktorým súčasná medicína nevie pomôcť a my to dokážeme. Rovnako by som rád vystríhal pacientov pred zľahčovaním zdravotného stavu a pred uprednostňovaním liečiteľov všeobecne. Opakujem, že ideálna je spolupráca, kde dokážeme potvrdiť alebo poopraviť resp. spresniť lekársku diagnostiku a vyliečiť pacienta spoločnými silami. Žiaľ, exaktná medicína má zaškatuľkované jednotlivé choroby ako aj príznaky a pravdaže štandardnú liečbu na štandardného pacienta. A tu je prvý problém. Naše skúsenosti, ktoré sú navyše podoprené množstvom naštudovanej literatúry dokazujú, že neexistujú dvaja rovnakí ľudia a dve rovnaké choroby. Každá choroba sa môže u každého jedinca prejaviť inak a rovnako každá štandardná liečba môže na každého pôsobiť inak. Ľudovo povedané, ak majú dvaja ľudia rovnakú chrípku, môžu mať rozdielne príznaky ako aj spôsob účinnej liečby. Je veľmi veľa faktorov, ktoré exaktná veda neberie na vedomie a ak to dokáže rozoznať liečiteľ a vhodne pomôcť pacientovi, väčšinou je obvinený, že si to vymýšľa resp. úspešnú liečbu medicína považuje iba vo veľmi málo prípadoch za možné pôsobenie liečiteľa.   

Čo sa týka merateľnosti bioenergie, resp. aury, dnes už existujú prístroje na odfotografovanie aury, ktorou je obklopená každá živá bytosť. Existujú aj špeciálne kamery, ktoré dokážu zachytiť auru, resp. bioenergiu, ktorá je v podstate všade okolo nás. Väčšinou však ide o veľmi drahé prístroje, ktoré si môže dovoliť vlastniť iba hŕstka ľudí. Pred časom sme však spolupracovali s výskumným ústavom Humánnej bioklimatológie a pripravili sme projekt, prostredníctvom ktorého sme mali vedecky dokázať možnosť dištančnej interakcie čiže ľudovo povedané bezkontaktného energetického pôsobenia, resp. prenos bioenergie z človeka na človeka. Keď nás jedného večera v ambulancii navštívil riaditeľ spomínaného ústavu, dohodli sme sa, že pokus urobíme ešte v ten večer a keďže práve v ten deň napojili istého pacienta, ktorý mal problémy so srdcom na HOLTER, čo je prístroj, ktorý 24 hodín monitoruje jeho činnosť, zapísali sme si presne čas začiatku a presne dve minúty sme na diaľku pôsobili na pacienta a posielali mu bioenergiu. Dohodli sme sa, že na druhý deň sa pokus vyhodnotí. Keď pán riaditeľ dal nasledujúce ráno vyhodnotiť záznam, ukázalo sa, že presne v čase nášho pôsobenia tj. tých dvoch minút boli krivky záznamu asi trikrát vyššie ako mimo neho. Navyše ako sme neskôr zistili, choré srdce dotyčného pacienta vyzdravelo a napriek pesimistickým predpovediam lekárov o opotrebovanom a nevyliečiteľnom srdci pacient žil bez problémov ďalšie roky, dokonca prekonal operáciu, ktorú už choré srdiečko nemalo vydržať. Onedlho po tomto prvom pokuse však výskumný ústav pre nedostatok financií zrušili, takže projekt sme nemohli dokončiť.

 

Vitalita: To je naozaj fascinujúce, napriek tomu však môžu niektorí, povedzme ezoterici, namietať či takouto pomocou nenarúšate karmu dotyčného pacienta.

Dr.Máčovský: Myslím, že túto otázku sme si už vyriešili a dospeli sme k názoru aj vďaka dlhoročnej praxi, že určite nie. Je opäť veľa faktorov, ktoré tu zohrávajú rolu, ale vo všeobecnosti sa snažíme pomôcť, každému pacientovi, ktorý k nám príde. Výsledok pravdaže nevieme zaručiť, ale jednoznačne ak telo a psychika pacienta pomoc neprijme, v žiadnom prípade mu nemôžeme ublížiť.

 

Vitalita: Počas svojho pôsobenia ste okrem pomoci pacientom vydali aj niekoľko kníh. Zhrnuli ste v nich svoje postrehy zo svojej liečiteľskej praxe?

Dr.Mikolaiová: V podstate áno. V knihe „Myšlienky z hladiny alfa“ sme rozobrali niekoľko ezotericko - filozofických otázok. V knihe „Také obyčajné zázraky“ sme zhrnuli svoje pôsobenie v radoch liečiteľov a predložili sme čitateľskej obci odpoveď na viaceré otázky, ktorými nás zahŕňajú pacienti a pridali sme najzaujímavejšie prípady z našej praxe. Posledná kniha, ktorú napísal Dr. Máčovský s názvom „Čo mi povedali v Atlantíde“ a ktorej krst plánujeme na koniec júna 2010 sa zaoberá zážitkom z astrálneho cestovania a návštevy v starobylej Atlantíde. Pravdaže chceme upozorniť, že zážitky v nej popísané sa len veľmi ťažko dajú preveriť exaktnou vedou a len ľudia, ktorí už majú skúsenosti s astrálnym cestovaním, ktoré nevedome používame všetci, môžu podporiť tieto fakty. Pre exaktne vedecky založených čitateľov to zrejme bude iba pútavá fikcia. Napriek tomu určite nabáda k zamysleniu sa nad zmyslom a kvalitou života našej spoločnosti.

 

Vincentina: V našom rozhovore by sme mohli, pokračovať ešte celé hodiny, vzhľadom na vaše zážitky a skúsenosti. Žiaľ, priestor nám to nedovoľuje, preto by som vám obom chcel poďakovať za veľmi pútavý rozhovor a zaželať vám ešte veľa spokojných, uzdravených pacientov a veľa energie do ďalšej liečiteľskej praxe.           

Fotogaléria: Liečitelia so srdcom na dlani