Čo mi povedali v Atlantíde

09.12.2010 01:32

RECENZIA KNIHY

  

Som malý chlapec. Stojím na brehu mora a držím svoju mamu za ruku. Obrovská a stále sa zväčšujúca záplavová vlna po celom obzore sa rúti na nás strašnou rýchlosťou, až dorazí k nám ..... Potom už len strašný hluk a tma.

 

Tento hrôzostrašný sen, ktorý sa autorovi PhDr. Vincentovi Máčovskému sníval od jeho detských čias, bol prvotným impulzom k tomu aby po rokoch mohla vzniknúť táto veľmi netradičná kniha. Bádateľ, filozof, mystik a liečiteľ PhDr. Máčovský je spolu so svojou spolupracovníčkou liečiteľkou PhDr. Inou Mikolajovou autorom viacerých kníh z prostredia alternatívnej medicíny a ezoteriky.V tejto veľmi netradičnej knihe však autor predkladá čitateľovi svoj hlboký mystický zážitok, na ktorý sa roky pripravoval, keďže pri ňom využil vedomosti a dlhoročné skúsenosti z techník astrálneho cestovania. Kniha teda nepatrí do žánru sci-fi ani fantasy, aj keď sa tak môže na prvý pohľad zdať. Napriek tomu bude zrejme pre väčšinu materialisticky orientovaných čitateľov najtvrdším orieškom práve reálna dokázateľnosť predkladaných faktov. Treba si však uvedomiť, že  techniky astrálneho cestovania a vedomého či bdelého spánku, sú dávno známe a sú základom magickej práce šamanov po celom svete už od nepamäti. 

 

Na začiatku knihy autor približuje čitateľom mnohé pokusy a aj neúspechy, ktoré stáli pred prvou úspešnou cestou časom. Vysvetľuje, ako pomocou kyvadla dokázal určiť reálnu polohu bájneho kontinentu na mape a ako sa snažil vyriešiť problém komunikácie pri strete s príslušníkom iného národa a iného času. Postupne nás uvádza do Atlantídy asi 12.000 rokov p.n.l a zoznamuje s mladou krásnou kňažkou Rinou, ktorá sa stala jeho sprievodkyňou, veľkňazom najväčšieho chrámu v Poseidónii -  Utlarom a neskôr aj s veľkňazom chrámu na druhom najväčšom ostrove Atlantídy - Ogunom.

 

Pred očami čitateľa postupne vyrastie pestrofarebné panoptikum obyvateľov starobylej Atlantídy, medzi ktorými sa bežne pohybujú  aj bájni „stvoritelia“. Autor na základe rozhovorov s veľkňazmi a svojou sprievodkyňou kňažkou Rinou, nám predostiera rozdiely v myslení a chápaní podstaty sveta a vesmíru medzi našou dnešnou „vyspelou“ spoločnosťou a pradávnou Atlantídou. Nastoľuje otázky, nad ktorými sa čitateľ začne zamýšľať a začne porovnávať obe spoločnosti z hľadiska sociálneho, ekologického, ale aj technického. PhDr.Máčovský sa na konci knihy vracia k svojmu dávnemu snu a prežíva ho takpovediac naživo pod dozorom veľkňaza Utlara. Na záver si autor ešte nechal priestor na milé a nečakané prekvapenie.         

 

Kniha je napísaná pútavo a je z nej cítiť, že sa autor veľmi snažil, aby na čitateľa preniesol čo najautentickejší zážitok a sprostredkoval mu hlboký dojem, ktorý v ňom zanechal.

 

PhDr. Máčovský s PhDr. Mikolajovou  uviedli oficiálne knihu do života 26.6.2010 a za „krstnú mamu“ jej vybrali moderátorku Alenu Heribanovú, ktorá knihu zasypala pestrofarebnými písmenkami a zaželala jej „veľa vnímavých a otvorených čitateľov“.

PhDr.Máčovský priznal, že ho zážitok z astrálneho cestovania veľmi fascinoval a má v úmysle pokračovať v experimentoch aj naďalej. Tentokrát, sa však chce vybrať za prastarými Slovanskými kmeňmi a preskúmať ich históriu.   

Knihu „Čo mi povedali v Atlantíde“ vydalo O.Z. VINCENTINA v roku 2010. 

 

Cena knihy je  6,50€ + poštovné

Ak máte záujem si túto knihu objednať píšte na náš mail: osobnetalizmany@centrum.sk

 

 

 

 

Čo mi povedali v Atlantíde

z krstu knihy - Čo mi povedali v Atlantíde