LTČ - 01c zadná str. diagonálne kamene + "hviezdny prach" - meteorické piliny.JPG