Premeranie, vytýčenie GPZ a iných patogénnych zón v priestore a návrh riešenia

 

Ak nám pošlete mailom plánik bytu, domu resp. priestoru, ktorý chcete premerať (nie je potrebné uvádzať pri prvom meraní žiadne podrobnosti). Plánik by mal mať označenú orientáciu voči svetovým stranám, mal by tam byť zobrazený vchod, okná, a rozmiestnenie miestností.  Môžete popísať okolie.

 

Prvotné premeranie bytu, domu, resp obdobného priestoru aj s návrhom riešenia či odstránenia prípadných anomálii je v cene............15€

Prvotné premeranie obsahuje súbor 5-8 samostatných meraní na GPZ, PPZ a EMS, vždy v iný deň a inú hodinu aby sa zistil reálny stav energetiky priestoru. Jedno meranie je totiž absolútne nedostatočné pretože ukaže iba momentálny stav ale nie reálny a objektívny stav priestoru. Až súbor meraní dokáže reálne určiť silu a hranice prípadnej zóny, ktorá tak ako všetko okolo nás je živá a nie statická. Po meraní vám oznámime výsledok a navrhneme riešenie konkrétneho problému.

Ak využijete náš návrh riešenia a objednáte si výrobu Živitov do daného priestoru, získate 50-100% zľavu z merania, (podľa veľkosti objednávky) čiže zľava sa vám odpočíta od celkovej ceny vašej objednávky.  Tí ktorí si rovno objednajú meranie aj s výrobou Živitov do daného priestoru majú meranie grátis. 

 

Rovnako sa v priestore môžu vyskytovať aj iné anomálie než GPZ. Môže to byť napríklad psychopatogénna zóna PPZ, ktorá môže byť spôsobená ľudskou aktivitou, resp. vzniká na miestach tragických úmrtí (havárie, samovraždy, vraždy), hromadných úmrtí (staré bojiská a pod.), utrpením a bolesťou nie len ľudí ale aj iných živých tvorov (bitúnky a pod.), veľmi často sa nachádza na starých obetiskách a miestach spojených s bolesťou smrťou a krvou. Okrem iného sú veľmi silným zdrojom PPS aj cintoríny a staré pohrebiská. Navyše dlhodobejší pobyt v aspoň stredne silnej GPZ spôsobí postupne tak veľké enrgetické rozladenie ľudskej bytosti, že sekundárne dá možnosť vzniku PPS pretože človek je podráždený, často veľmi unavený, nepríjemný, agresívny na svoje okolie a vzhľadom na to, že mu v takejto zóne uniká životná energia, má podvedomú tendenciu vyvolávať hádky a tak si zaobstarať agresívnym spôsobom energiu, ktorú stráca. Podvedome sa tak stáva energetickým upírom a začne vytvárať v mieste kde sa zdržuje najčastejšie psychopatogénnu zónu PPZ. Ak sa nezjedná náprava môže v takomto priestore vzniknúť veľmi ťažká zóna v ktorej sa budú prekrývať GPZ a PPZ a budú sa vzájomne posilovať, čo spôsobí vznik velmi zlého zdravotného  stavu komukoľvek, kto by sa v takejto zóne nachádzal.    

Okrem toho môžu energetiku priestoru narúšať aj napr. Hartmannove a Curryho pásy či Elektrosmog EMS. Všetky tieto javy sa dajú merať a dá sa s nimi vo väčšine prípadov pracovať tak, aby svojim vyžarovaním nespôsobovali deštrukciu vo svojom okolí.   

 

Opakované merania resp. fyzické premeriavanie (následuje až po prvotnom premeraní plániku) a iba po dohode a odsuhlaseni podmienok klientom. Cena je individuálôna ale štandardne je to .....15€/h + réžijné poplatky

 

Väčšie priestory resp. lokality, a určovanie anomálií nevhodných pre živé tvory ................individuálna cena po dohovore